Fot. 1 Pustaki szlifowane Porotherm Profi
Materiały

Porotherm Profi – system murowania na cienką spoinę

Kolejnym krokiem w modyfikacji ceramicznych elementów murowych, była wprowadzona przez firmę Wienerberger, obróbka mechaniczna wypalonego już produktu. W wyniku procesu szlifowania, pojawił się na polskim rynku nowy pustak ceramiczny – Porotherm Profi. Podstawową różnicą w stosunku do klasycznych pustaków Porotherm P+W jest wysokość 249 mm wykonana z dokładnością +/- 1mm co pozwala na zastosowanie cienkiej spoiny o grubości ok. 1mm. Z pozoru niewielka modyfikacja pozwoliła na znaczne ograniczenie zużycia zaprawy (do ok. 80%), poprawę parametrów izolacyjności termicznej murów oraz ograniczenie wilgotności technologicznej w murze. Dodatkowo zastosowanie szlifowanych pustaków Porotherm Profi pozwala zwiększyć szybkość prac murarskich, zmniejszyć ilość odpadów oraz znaczne ograniczyć ilość sprzętu na budowie, dzięki czemu murowanie stało się bardziej ekonomiczne.
Ze względu na bardzo cienką spoinę poziomą oraz niewielkie odchyłki wysokości pustaków, konieczne jest dokładne wyrównanie podłoża pod pierwszą warstwę cegieł. Czynność tę można w stosunkowo prosty sposób wykonać wyrównując powierzchnię fundamentów zaprawą Porotherm AM, przy użyciu zestawu wyrównującego. Kolejne warstwy pustaków układane są na zaprawie do cienkich spoin Porotherm DM, przy użyciu specjalnego wałka o odpowiedniej szerokości. Wszystkie niezbędne narzędzia i zaprawy dostępne są w ofercie firmy, której podstawę stanowią pustaki do murowania zewnętrznych ścian nośnych bez docieplenia (Porotherm 44 Profi), zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem (Porotherm 25 Profi oraz Porotherm 30 Profi) oraz ścian wewnętrznych (Porotherm 11.5 Profi oraz Porotherm 25 Profi).

Fot. 2 Narzędzia do murowania Fot. 2 Narzędzia do murowania
Fot. 3 Wyrównanie podłoża pod pierwszą warstwę cegieł Fot. 3 Wyrównanie podłoża pod pierwszą warstwę cegieł

Konstruktorom i projektantom technologia cienkospoinowa nie przysparza dodatkowych problemów. Wszystkie niezbędne do projektowania parametry pustaków szlifowanych oraz ścian z nich zbudowanych, deklarowane są przez producenta i można je znaleźć w broszurach oraz na stronie internetowej firmy Wienerberger. Projektowanie konstrukcyjne opiera się na obecnie istniejących i ogólnie stosowanych normach budowlanych, w tym również PNB- 03002:2007 „Konstrukcje murowe – Projektowanie i obliczanie”. Ponadto produkcja ceramicznych pustaków szlifowanych opiera się na normie PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne”, tak więc system nie wymaga dodatkowych aprobat technicznych i możliwe jest znakowanie wyrobów znakiem CE. Dzięki temu nie ma żadnych przeszkód w stosowaniu pustaków szlifowanych w Polsce.

Fot. 4 Układanie pierwszej warstwy cegieł Fot. 4 Układanie pierwszej warstwy cegieł
Fot. 5 Napełnianie wałka zaprawą do cienkich spoin Fot. 5 Napełnianie wałka zaprawą do cienkich spoin
Fot. 6 Nanoszenie zaprawy za pomocą wałka Fot. 6 Nanoszenie zaprawy za pomocą wałka

Fot. 7 Układanie kolejnych warstw pustaków Porotherm Profi Fot. 7 Układanie kolejnych warstw pustaków Porotherm Profi

Porotherm Profi to rozwiązanie w naszym kraju jeszcze mało znane, które znalazło już bardzo szerokie grono odbiorców w Europie. Dla przykładu warto przytoczyć fakt, iż w Niemczech ok. 50% sprzedawanych pustaków ceramicznych to pustaki szlifowane. Pamiętać należy, że system ten to rewolucja w sposobie murowania, a nie w samym elemencie murowym. Jest to w dalszym ciągu tradycyjny i naturalny pustak ceramiczny, który zachował wszystkie zalety ceramiki. Można więc z pewnością powiedzieć, że budynki wznoszone w systemie Porotherm Profi charakteryzować się będą zdrowym mikroklimatem wewnątrz pomieszczeń, dobrymi parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej, dobrą odpornością ogniową i dużą wytrzymałością.

Więcej na: www.wienerberger.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *