Innowacyjna technologia modernizacji sieci wodociągów wody pitnej
Materiały

Innowacyjna technologia modernizacji sieci wodociągów wody pitnej

W roku 2012 długość sieci wodociągowych w Polsce wyniosła ponad 283 tys. km, co oznacza że od roku 2000 wzrosła o ponad 70 tys. km. Obecnie sieci wodociągowe i kanalizacyjne buduje się głównie z tworzyw sztucznych – PCV (polichlorek winylu) i PE (polietylen). Jednak większość sieci zbudowana jest z tradycyjnych materiałów (takich jak żeliwo szare czy stal), a ich obecny stan wymaga renowacji. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne korzystają z przestarzałych rozwiązań, powodujących częste awarie, w tym między innymi nieszczelności, czyli straty wody. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że straty wody w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w roku 2010 wyniosły od 11 do niemal 70%*.

Modernizacja sieci służy nie tylko zwiększeniu niezawodności działania rurociągów, wyeliminowaniu zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody, ograniczenia kosztów eksploatacyjnych, ale także uzyskaniu lepszej jakości wody pitnej. W roku 2012 około 95% ludności miało dostęp do wody z zaopatrzenia zbiorowego, o jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a pozostałe 5% – do wody warunkowo dopuszczonej do spożycia lub na podstawie czasowych odstępstw wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.**

Wybór odpowiedniej technologii renowacji przewodów wodociągowych gwarantuje terminową realizację i optymalizację kosztów. W ostatnich latach coraz częściej stosowana jest technologia bezwykopowa, która minimalizuje lub całkowicie wyklucza tradycyjne roboty ziemne. Za wyborem technologii bezwykopowej przemawiają czynniki techniczne, ekonomiczne oraz ekologiczne. Dzięki tej technologii renowacji maleją koszty związane z rozbiórką nawierzchni ulicznych, zasypywaniem wykopów, wymianą gruntu, czy transportem i logistyką. Jej zastosowanie ma ponadto kluczowe znaczenie dla środowiska – zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych, czy ingerencji w zieleń miejską. Innowacyjne materiały stosowane w technologii bezwykopowej są dostępne na rynku. Amerykański lider najnowszych technologii, firma 3M, dostarcza rozwiązania do poprawy efektywności działania i wydłużenie czasu eksploatacji rur, pomp, zaworów czy innych elementów sieci. Od ponad 50 lat produkty 3M™Scotchkote™ są wykorzystywane do precyzyjnego oznakowania i konserwacji infrastruktury wodociągowej. W wyniku kontaktu metalu z wodą starzejące się sieci ulegają zarówno korozji, jak i procesom powstawania osadów, co prowadzi do zanieczyszczenia wody, co skutkuje wzrostem kosztów eksploatacji, a w rezultacie awarią. Jedną z innowacyjnych technologii do modernizacji wodociągów wody pitnej jest powłoka do renowacji rur 3M™ Scotchkote™ 2400, aplikowana właśnie w technologii bezwykopowej przez natrysk wirowy. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych szukających trwałych i wydajnych metod renowacji starzejących się sieci kanalizacyjnych, 3M stworzyło Scotchkote™ 2400. W przeciwieństwie do innych metod bezwykopowych (takich jak cementyzacja, powłoka epoksydowa), powłoka ta ma znacznie krótszy czas tężenia, obojętne pH, nie zawiera lotnych związków organicznych, ani bisfenolu-A. Umożliwia działanie sieci wodociągowej, jeszcze tego samego dnia co renowacja, przy zachowaniu niskich kosztów i niemal wyeliminowaniu zakłóceniu ruchu i niedogodności dla lokalnej społeczności. Przylegająca i gładka warstwa maksymalizuje średnicę wewnętrzną rur, zwiększając przepływ i wydajność, a przy tym wzmacnia rury, w których istnieją pęknięcia, pory i wżery korozyjne. Powłoka zapobiega korozji wewnętrznej i ogranicza powstawanie osadów, przez co wydłuża się czas eksploatacji rurociągów. Po aplikacji do wnętrza rury preparat tężeje w ciągu zaledwie 10 minut, a stan pełnego utwardzenia osiąga po 60 minutach. Powłoka może być stosowana w rurach z żeliwa i żeliwa sferoidalnego, w rurach stalowych i wykładanych zaprawą cementową, a także w rurach azbestowo-cementowych i PCV o średnicy od 100 mm do 610 mm. Produkt jest aplikowany przez Certyfikowanych Aplikatorów firmy 3M, co gwarantuje najwyższą jakość wykonanych robót.

Dodatkowo powłoka do renowacji rur 3M™ Scotchkote™ 2400 może spełniać wymogi AWWA M-28 klasa I/BS EN ISO 11295:2010 klasa B’, a nawet po 50 latach od aplikacji produkt 3M będzie spełniać wymagania ASTM F1216-09.

*Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2010. Przeprowadzono ją na terenie pięciu województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, przeprowadzając badania w 14 gminach oraz dziesięciu jednostkach wodociągowo-kanalizacyjnych.

** Dane z raportu Stan sanitarny kraju 2012, opracowanie Główny Inspektorat Sanitarny

4 Replies to “Innowacyjna technologia modernizacji sieci wodociągów wody pitnej

  1. co jakiś czas trzeba wymieniać czy modernizować instalacje, ja niedawno wezwałem [url]http://aseko.pl/[/url] bo okazało się, że miałem nieszczelną instalację kanalizacyjną

  2. a może warto by było również modernizować sieci kanalizacyjne? jest jeszcze bardzo dużo domów, które nie są podłączone, a ludzie muszą sobie jakoś radzić. na szczęście wchodzą nowoczesne rozwiązania w postaci przydomowych oczyszczalni od ADAH, bo bez nich to nie wiem jakby to wszystko miało wyglądać…

  3. trzeba kupować najwyższej jakości sprzęt, ja wszelkie zawory zwrotne, grzybkowe itp. zamawiałem u [url]http://www.mowta.com.pl/[/url]

  4. ja niedawno modernizowałem instalację wodociągową, udało mi się znaleźć porządne i w korzystnej cenie produkty u [url]http://todomis.pl/[/url]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *